Klimatilpasningsplan

  

Klimatilpasningsplanen er godkendt af Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse på mødet den 20. januar 2015.

 

Torvet 3, 8500 Grenaa