Endelig Natura 2000-handleplan for
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Natura 2000-område nr. 14
Habitatområde H 14
Fuglebeskyttelsesområde F 2 og F 15

 

Udarbejdet af:

 

 

Udgivet af:

 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajakgade 1

9500 Hobro

www.mariagerfjord.dk

    

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

www.frederikshavn.dk

    

Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

www.broenderslev.dk

    

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9100  Aalborg

www.aalborgkommune.dk

 

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

www.randers.dk

 

 

Norddjurs Kommune

Torvet 3

8500 Grenaa

www.norddjurs.dk

 

 

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

www.nst.dk

   

 

År: 2012

 

ISBN: 978-87-7279-441-9

 

 Torvet 3, 8500 Grenaa