Oversigt over høringssvar

KL's notat vedrørende justeringer i Natura 2000-handleplanerne.

 

Samtlige høringssvar til Norddjurs Kommunes udkast til Natura 2000-handleplaner.

 

Norddjurs Kommunes bemærkninger til høringssvar.

 

 

 

 Torvet 3, 8500 Grenaa