Sektorplaner
Sektorplaner

Planportal

Her finder du en oversigt over alle digitale planer fra Teknik- og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune.

 

Det er hensigten, at alle kommende sektorplaner m.v. vil blive præsenteret digitalt via denne side.

 

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan

2011-2017

 

 

 

 

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan

2009-2015

 

 

 

 

Fornæs Renseanlæg

Spildevandsplan 2014-

2022 - fra fælleskloak

til separatkloak

 

 

 

Forsidebillede klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 

 

 

 

 

Risikostyringsplan for Randers Fjord