3. Målformulering

Målene i Risikostyringsplanen giver rammerne for den indsats, der skal imødegå de negative effekter af en oversvømmelse i de udpegede risikoområder før, under og efter en oversvømmelse.

 

Målsætninger før en oversvømmelse kan opdeles i forebyggelse af nye risici og reduktion af eksisterende risici. Målsætninger under en oversvømmelse skal reducere effekterne af oversvømmelsen. Efter en oversvømmelse kan målsætningerne opdeles i mål for oprydning og genopbygning samt evaluering og vidensindsamling.

 

Herunder fremgår de overordnede mål. Under fanen indsatser er der opstillet konkrete mål for de enkelte risikoområder. De konkrete mål følges op af indsatser og en plan for opfølgning på indsatsernes gennemførelse. 

 

Forebyggelse af nye risici

Reduktion af eksisterende risici

Reduktion af effekter under en oversvømmelse

Opfølgning på oversvømmelse

 Torvet 3, 8500 Grenaa