2.5 Plangrundlag

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand.

 

Den kommunale spildevandsplan skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 bl.a. beskrive:

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere/virksomheder til, alene på  baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. Spildevandsplanen er en orientering om, hvad kommunen inden for planperioden planlægger at gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer kan forpligte borgere/virksomheder retligt til at gennemføre ændringer af deres spildevandsforhold.