2. Lovgrundlag

Spildevandsplanen beskriver rammerne for bortskaffelse af spildevand og regnvand i kommunen. Planen er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er følgende:

 

Miljøbeskyttelsesloven Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010
Spildevandsafgiftsloven Lov nr. 490 af 12. juni 1996 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013
Slambekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006
Spildevandsbekendtgørelsen    Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007
Betalingsloven Lov nr. 863 af 23. december 1987 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010

Miljømålsloven

 

Lov nr. 1150 af 17. december 2003 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009
Lov om vandplanlægning Lov nr. 1606 af 26. december 2013
Planloven Lov nr. 388 af 6. juni 1991 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013
Miljøvurderingsloven Lov nr. 316 af 5. maj 2004 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013
Vandsektorloven Lov nr. 469 af 12. juni 2009
Badevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 939 af 18. september 2012

 

Administration af kommunens spildevandsforhold sker desuden på grundlag af en række vejledninger fra Miljøstyrelsen, bl.a. følgende:

Alle love og vejledninger kan findes på retsinformation.

 Torvet 3, 8500 Grenaa