6. Bilag

Ordforklaring

 

Oplandsskema

 

Renseanlæg skema

 

Udløbsskema

 

Berørte matrikler som følge af nye transportledninger

Ikke-teknisk resumé af Spildevandsplan 2014-2022

 Torvet 3, 8500 Grenaa