1.2. Opbygning af vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er delt i 4 dele:

          Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

 

          - Forsynings- og indvindingsstruktur

          - Forsyningsområder

          - Forsyningssikkerhed

          - Drikkevandssikkerhed

          - Lokalisering af nye kildepladser

 

          Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere

          målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinier. Retningslinierne i vandfor-

          syningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.