Vandforsyningsplan
MENU

Du er her: Home / Vandforsyningsplan / 1. Forside / Opbygning af vandforsyningsplanen

1.2. Opbygning af vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er delt i 4 dele:

  • "Plandel" som udlægger rammerne indenfor hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

          Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

 

          - Forsynings- og indvindingsstruktur

          - Forsyningsområder

          - Forsyningssikkerhed

          - Drikkevandssikkerhed

          - Lokalisering af nye kildepladser

 

          Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere

          målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinier. Retningslinierne i vandfor-

          syningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.

  • "Status- og forudsætningsdel" som bl.a.  beskriver eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltindvindere, vandforbrug, grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen.

  • "Bilagsdel" som bl.a. indeholder beskrivelse af kommunens administrationspraksis samt diverse vejledninger til vandværkerne.

  • "Kort" som bl.a. fastlægger de almene vandværkers forsyningsgrænser.