2.3. Forsyningssikkerhed

Målsætninger

Retningslinier

Den decentrale struktur med opretholdelse af mange mindre og middelstore vandværker kræver, at der bliver fokuseret på forsyningssikkerheden for at sikre forbrugerne en vedvarende vandforsyning af god kvalitet. Der vil derfor blive stillet krav til vandværkerne om, at de skal sikre en robust vandforsyning, hvor der aktivt arbejdes for at nedbringe risikoen for svigtende vandleverancer eller drikkevand med utilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

 

Forsyningssikkerheden afhænger dels af strukturelle virkemidler som:

Endelig afhænger forsyningssikkerheden af, at vandværkerne også i fremtiden har den nødvendige kapacitet til at levere en tilstrækkelig vandmængde til forbrugerne, jævnfør bilag 7.4. Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg.