2.5. Lokalisering af nye kildepladser

Målsætninger

Retningslinier

Redegørelse

 

Grundvandskvaliteten i Norddjurs Kommune er varierende, men generelt så god på vandværkernes kildepladser, at vandværkerne i øjeblikket er i stand til at levere drikkevand, der overholder kriterierne for drikkevandskvalitet.

 

I det åbne land er der, især i den østlige del af kommunen, et betydeligt antal boringer, som har forhøjet eller stigende indhold af nitrat. Desuden er der, ligeledes i den østlige del af kommunen, et mindre antal vandværksboringer med fund af miljøfremmede stoffer. Der bliver dog indvundet en væsentlig mængde drikkevand fra disse boringer.
Indvindingen fra disse boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Det er dog vigtigt, at vandværkerne gør sig overvejelser i planperioden med hensyn til lokalisering af nye kildepladser. I det omfang, der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, bør vandværkerne iværksætte foranstaltninger, der på sigt nedbringer udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer, hvorved kildepladsens levetid kan forlænges.

 

I byområder er grundvandet flere steder forurenet med pesticider eller miljøfremmede stoffer, som truer drikkevandskvaliteten. Over tid er en del drikkevandsboringer i byerne opgivet på grund af problemer med vandkvaliteten og er erstattet af dybere boringer, eller er blevet flyttet ud i det åbne land.
Et antal vandværker har stadig indvinding i bymæssig bebyggelse.
For at kunne sikre en god drikkevandskvalitet i fremtiden skal vandværker med bynære boringer i planperioden påbegynde arbejdet med at finde alternativ kildeplads udenfor bymæssig bebyggelse.
Indvindingen fra bynære boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Men hvis der opstår problemer med kvaliteten, kan indvindingen ret hurtigt flyttes ud i det åbne land.
De primære vandværker har alle mulighed for, indenfor en rimelig afstand, at etablere en ny kildeplads indenfor et "område med særlige drikkevandsinteresser" (OSD). Her er der gennem lovgivningen omkring indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse gunstige muligheder for at kunne indvinde rent grundvand til stadighed. Se korttemaet "Fremtidige kildepladsområder".

 

Vandværk

 

Boringer 

DGU-nr.

Bynær

placering 

Vandtype 

 

Vand - Nitrat 

sårbarhed

Magasinets 

sårbarhed

Andet

 

GAV-Dolmer 71.135   Nej B Sårbar Sårbar

2012 - BAM, NO3

GAV-Dolmer 71.136 Nej B Sårbar Sårbar 2012 - BAM, NO3
GAV-Dolmer 71.261 Nej B Sårbar Sårbar 2012 - BAM, NO3
GAV-Dolmer 71.268 Nej A Sårbar Sårbar 2012 - BAM, NO3
GAV-Havdal 71.295 Nej A Sårbar Sårbar 2011 - BAM
GAV-Havdal 71.296 Nej A Sårbar Sårbar 2011 - BAM + pesticid  
GAV-Vejlby 71.394 Nej A Sårbar Sårbar 2012 - BAM, NO3
Ginnerup 71.428 Nej A Sårbar Sårbar 2004 - BAM
Rimsø-Emmelev 71.373

Nej

C Usikker Usikker 2007 - BAM + pesticid
Thorsø-Voldby-Karlby  71.460 Nej A Sårbar Sårbar 2005 - BAM

Tabel 2.5.1. Boringer i det åbne land med fund af miljøfremmede stoffer.

 

Det fremgår af de enkelte vandværkers plandatablade, hvad vandværkerne med boringer i det åbne land med fund af miljøfremmede stoffer skal foretage sig med hensyn til siking af drikkevandskvaliteten i fremtiden. Desuden fremgår det af tidsfølgeplanen, hvornår aktiviteten forventes at skulle ske.

 

Vandværk

 

Boringer 

DGU-nr.

Bynær

placering 

Vandtype 

 

Vand - Nitrat 

sårbarhed

Magasinets 

sårbarhed

Andet 

 

AquaDjurs Tøjstrupvejen  

69.214 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar  

AquaDjurs Tøjstrupvejen

69.524 Ja D IKke sårbar Ikke sårbar  
Auning 70.331 Ja A Sårbar Sårbar  
Auning 70.515 Ja D Ikke sårbar Sårbar  
Bønnerup By 61.20 Ja A

Sårbar

Sårbar  
Bønnerup By 61.35 Ja A Sårbar Sårbar  
Bønnerup Strand          61.12 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar 2005 - Flourid  
Bønnerup Strand 61.25 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar  
Bønnerup Strand 61.42 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar  
Fannerup 71.56 Ja A Sårbar Sårbar  
Gjerrild 61.51 Ja C Sårbar Sårbar 2011 - BAM
Hemmed 61.9 Ja B Sårbar Sårbar  
Holbæk 59.262 Ja C Sårbar Ikke sårbar  
Homå 71.380 Ja B Sårbar Sårbar  
Kastbjerg 71.190 Ja A Sårbar Sårbar Nitrat 
Kastbjerg 71.191 Ja A Sårbar Sårbar  
Kristiansminde 71.23 Ja A Sårbar Sårbar 2007 - BAM
Maria Hjerte Engen 61.3 Ja A Sårbar Sårbar  
Skovgårde 60.36 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar  
Skovgårde 60.37 Ja C Ikke sårbar

Ikke sårbar

 
Stokkebro 61.10 Ja C Ikke sårbar Sårbar  
Trustrup 81.58 Ja C Usikker Usikker  
Trustrup 81.46 Ja C Sårbar Usikker  
Tørslev 59.309 Ja C Sårbar Sårbar  
Tårup 70.396 Ja C Sårbar Sårbar  
Veggerslev 71.347 Ja C Sårbar Sårbar  
Vivild 70.145 Ja C Ikke sårbar Ikke sårbar  
Vivild 70.157 Ja D Ikke sårbar Ikke sårbar  
Ørsted 59.189 Ja C Sårbar Sårbar  
Ørsted 59.259 Ja C Sårbar Sårbar  
Ørum Brændtvadvej 71.405 Ja B - C Sårbar Sårbar  
Ørum Jordemodervej 70.206 Ja D Ikke sårbar Sårbar  
Øster Alling 69.156 Ja C Ikke sårbar Sårbar  
Øster Alling 69.295 Ja C Ikke sårbar Sårbar  
Ålsrode 81.305 Ja D Ikke sårbar Sårbar  
Ålsrode 81.306 Ja D Ikke sårbar Sårbar  

Tabel 2.5.2. Bynært placerede boringer, vandtype og sårbarhed.

 

Det fremgår af de enkelte vandværkeres plandatablade, hvad vandværkerne med bynære boringer skal foretage sig med hensyn til sikring af drikkevandskvaliteten i fremtiden. Desuden fremgår det af tidsfølgeplanen, hvornår aktiviteten forventes at skulle ske.