Vandforsyningsplan
MENU

Du er her: Home / Vandforsyningsplan / 3. Status og forudsætninger / Almene vandværker / Vandkvalitet

3.2.6. Vandkvalitet

Tabel 3.2.6.1. viser de vandværker, hvor der skal være fokus på vandkvaliteten for så vidt angår kemiske forhold. For boringerne er kun medtaget stoffer, hvor der ikke sker en fjernelse ved traditionel vandbehandling eller hvor man skal være særlig opmærksom. Det skal understreges, at mange vandværker kan tilrettelægge en pumpestrategi, så uhensigtsmæssige stoffer i boringerne ikke eller kun i ringe grad pumpes ud til forbrugerne.

 

Vandværkerne i Norddjurs Kommune leverer generelt en god vandkvalitet og nedenstående overskridelser i vandkvaliteten skyldes typisk utilstrækkelig iltning af råvandet inden filtrering eller uhensigtsmæssig filterdrift. I Norddjurs Kommune findes flere sommerhusvandværker, hvor der er særlige udfordringer, idet størstedelen af disse vandværkers forbrug er i tre sommermåneder.

 

I de tilfælde, hvor der er konstateret pesticider i boringerne, er det i alle tilfælde under kvalitetskravene.

 

En nærmere gennemgang af vandværkernes drikkevandskvalitet, herunder betydningen af nedenstående afvigelser fra kvalitetskravene, kan findes i de enkelte vandværkers tilstandsrapporter, som findes som bilag til herværende plan.

 

Vandværk

 

Afvigelser i drikkevandskvalitet

Vandkvalitet i boringer

 

Albertinelund Camping Vandværk

Jern, mangan, ilt 



Bønnerup Strands Vandværk 

Ammonium 

61.12: fluorid 

Bønnerup Vandværk 

Turbiditet 



Constantia Vandværk 

Ilt svingende 



Fannerup Vandværk 

Ilt 



Fjellerup Strands Ny Vandværk 

Ilt svingende 

60.18A: bentazon 

GAV - Dolmer Vandværk 

Ilt

BAM

71.135: BAM

71.136: BAM

71.261: BAM

71.268: BAM

GAV - Havdal Vandværk 

Bentazon 

71.295: BAM

71.296: hexazinon

GAV - Vejlby Vandværk 

BAM 

71.394: BAM 

Ginnerup Vandværk 



BAM 

Gjerrild Vandværk 



60.1: BAM

60.51: BAM og bentazon

Gjesing Vandværk 

Jern svingende 



Glatved Vandværk 



81.62: BAM 

Glesborg Vandværk 



71.762: arsen 

Hegedal Strands Vandværk 

Ledningsevne 



Hemmed Vandværk 

Chloroform 



Kastbjerg Vandværk II 



71.190: nitrat 

Maria Hjerte Engen Vandværk 

Ilt 



Rimsø-Emmelev Vandværk 

BAM 

71.373: BAM 

Ring Vandværk 

Ilt svingende 



Søby Vandværk 

Fluorid 

71.420: Fluorid 

Tårup Vandværk 

Ilt sommetider 



Ørbæk Vandværk 

Jern, ilt, ammonium 

71.531: Fluorid 

Tabel 3.2.6.1. Afvigelser i drikkevandskvalitet samt vandkvalitet i boringer.