3.4. Enkeltindvindere

Udover de almene vandværker, er der i Norddjurs Kommune registreret følgende anlæg:

 

Anlægstype Antal
Ikke almene vandværker 20
Enkeltindvindere (1-2 husstande) ca. 1.000    
Institutioner, hoteller, camping og lignende     6
Markvandingsanlæg 170
Gartnerier og planteskoler 12
Idrætsanlæg 3
Øvrige anlæg 7

Tabel 3.4.1. Oversigt over forsyningsanlæg.

 

Hovedparten af anlæggene ligger indenfor de almene vandværkers forsyningsområder, og der sker løbende en tilslutning til almene anlæg. Dette gælder dog ikke af anlæg til vanding af marker og lignende anlæg.